Заштита водомера

Подсећамо кориснике наших услуга да током зимског периода може да дође до смрзавања и оштећења водомера, али и унутрашњих водоводних инсталација уколико није обезбеђена адекватна заштита.

Потребно је топлотно изоловати мерне уређаје постављањем, преко водомера, термоизолациони материјал – стиропор, даске, стаклену вуну или сламу. Такође и поклопци на водоводним шахтовима треба да буду добро затворени и да се не отварају на ниским температурама како не би дошло до смрзавања водомера и воде у цевима. Треба повести рачуна и о водоводној инсталацији и превентивно извршити топлотну изолацију цеви у просторијама које се мање или уопште не греју.

Дворишне чесме би требало искључити, а дворишне водоводне инсталације испразнити или превентивно и благовремено заштитити.

У објектима у којима нема потрошње воде током зиме препоручује се затварање дотока воде и испуштање воде из инсталација, како не би дошло до смрзавања и пуцања мерног инструмента и цеви.

Уколико се предузму све неопходне мере корисници ће избећи прекиде водоснабдевања у објектима, које су последица хаварија услед смрзавања цеви и водомера, као и трошкове њихове санације.