Ценовник

Све цене су дате без пореза на додатну вредност, осим техничких услова и осталих услуга. Ценовник је у примени од 01.05.2023. године.

 ЦЕНОВНИК ОПШТИНЕ РУМА

ВОДА

ФИЗИЧКА ЛИЦА до 20м3……………………………………………………………..63,11 дин/м3

ФИЗИЧКА ЛИЦА преко 20м3 до 40м3 (чл.38.Одлуке о водоводу)…..126,22 дин/м3

ФИЗИЧКА ЛИЦА од 20м3 до 40м3 – више од 4 члана, уз достављен доказ (чл.38.Одлуке о водоводу)…………………………………..63,11 дин/м3

ФИЗИЧКА ЛИЦА преко 40м3…………………………………………………..189,34 дин/м3

ПРАВНА ЛИЦА …………………………………………………………………….157,78 дин/м3

КАНАЛИЗАЦИЈА

 ФИЗИЧКА ЛИЦА………………………………………………………………….34,48 дин/м3

ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТИ………………………………………………………..66,62 дин/м3

НАКНАДА ЗА ОДВОЂЕЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА

НАКНАДА ФИЗИЧКА ЛИЦА…………………………………………………..11,56 дин/м3

НАКНАДА ПРАВНА ЛИЦА……………………………………………………23,10 дин/м

Ценовник за загађење јавне канализације

НАКНАДА за одвођење отпадних вода по количини ……………..38,80 дин/м3

НАКНАДА за одвођење отпадних вода по загађености ………….23,10 дин/м3

Цене су дате без пореза на додатну вредност од 10%. Ценовник је у примени од 01.05.2023. године.

ЦЕНОВНИК ОПШТИНЕ ИРИГ

ВОДА

 Ириг, Иришки Венац

Вода – физичка лица Ириг ДО 20 m3………………………………..100,41 дин/м3

Вода – физичка лица Иришки Венац ДО 20 m3…………………..100,41 дин/м3

Вода – физичка лица Ириг, Иришки Венац преко 20 m3 до 40 m3 (члан 38. Одлуке о водоводу)………………..200,82 дин/м3

Вода – физичка лица Ириг, Иришки Венац преко 20 m3 до 40 m3 – више од 4 члана, уз достављен доказ (члан 38. Одлуке о водоводу)…..100,41 дин/м3

Вода – физичка лица Ириг, Иришки Венац преко 40 m3……..301,22 дин/м3

Врдник

Вода – физичка лица Врдник ДО 20 m3…………………..100,41 дин/м3

Вода – физичка лица Врдник преко 20 m3 до 40 m3 (члан 38. Одлуке о водоводу)………………..200,82 дин/м3

Вода – физичка лица Врдник преко 20 m3 до 40 m3 – више од 4 члана, уз достављен доказ (члан 38. Одлуке о водоводу)………………..100,41 дин/м3

Вода – физичка лица Врдник преко 40 m3…………………..301,22 дин/м3

Викенд зона Ириг

Вода – физичка лица Викенд зона Ириг ДО 20 m3…………………..164,98 дин/м3

Вода – физичка лица Викенд зона Ириг преко 20 m3 до 40 m3 (члан 38. Одлуке о водоводу)………………..329,96 дин/м3

Вода – физичка лица Викенд зона Ириг преко 20 m3 до 40 m3 – више од 4 члана, уз достављен доказ (члан 38. Одлуке о водоводу)………………..164,98 дин/м3

Крушедол

Вода – физичка лица Крушедол ДО 20 m3…………………..71,72 дин/м3

Вода – физичка лица Крушедол преко 20 m3 до 40 m3 (члан 38. Одлуке о водоводу)………………..143,44 дин/м3

Вода – физичка лица Крушедол преко 20 m3 до 40 m3 – више од 4 члана, уз достављен доказ (члан 38. Одлуке о водоводу)………………..71,72 дин/м3

Прњавор

Вода – физичка лица Прњавор ДО 20 m3…………………..71,72 дин/м3

Вода – физичка лица Прњавор преко 20 m3 до 40 m3 (члан 38. Одлуке о водоводу)………………..143,44 дин/м3

Вода – физичка лица Прњавор преко 20 m3 до 40 m3 – више од 4 члана, уз достављен доказ (члан 38. Одлуке о водоводу)………………..71,72 дин/м3

Добродол

Вода – физичка лица Добродол ДО 20 m3…………………..71,72 дин/м3

Вода – физичка лица Добродол преко 20 m3 до 40 m3 (члан 38. Одлуке о водоводу)………………..143,44 дин/м3

Вода – физичка лица Добродол преко 20 m3 до 40 m3 – више од 4 члана, уз достављен доказ (члан 38. Одлуке о водоводу)………………..71,72 дин/м3

Ривица

Вода – физичка лица Ривица ДО 20 m3…………………..100,41 дин/м3

Вода – физичка лица Ривица преко 20 m3 до 40 m3 (члан 38. Одлуке о водоводу)………………..200,81 дин/м3

Вода – физичка лица Ривица преко 20 m3 до 40 m3 – више од 4 члана, уз достављен доказ (члан 38. Одлуке о водоводу)………………..100,41 дин/м3

Шатринци

Вода – физичка лица Шатринци ДО 20 m3…………………..71,72 дин/м3

Вода – физичка лица Шатринци преко 20 m3 до 40 m3 (члан 38. Одлуке о водоводу)………………..143,44 дин/м3

Вода – физичка лица Шатринци преко 20 m3 до 40 m3 – више од 4 члана, уз достављен доказ (члан 38. Одлуке о водоводу)………………..71,72 дин/м

Нерадин

Вода – физичка лица Нерадин ДО 20 m3…………………..71,72 дин/м3

Вода – физичка лица Нерадин преко 20 m3 до 40 m3 (члан 38. Одлуке о водоводу)………………..143,44 дин/м3

Вода – физичка лица Нерадин преко 20 m3 до 40 m3 – више од 4 члана, уз достављен доказ (члан 38. Одлуке о водоводу)………………..71,72 дин/м3

 

КАНАЛИЗАЦИЈА

Канализација – физичка лица Ириг…………………………51,92 дин/м3

Канализација – физичка лица Врдник……………………..51,92 дин/м3

 

ВОДА – ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТИ

Вода – привредни субјекти Ириг …………………………………………………….251,00 дин/м3

Вода – привредни субјекти Врдник …………………………………………………251,00 дин/м3

Вода – привредни субјекти Иришки венац ……………………………………….251,00 дин/м3

Вода – привредни субјекти Викенд зона – зона ЕВ …………………………..345,44 дин/м3

Вода – привредни субјекти Крушедол ……………………………………………..179,30 дин/м3

Вода – привредни субјекти Прњавор ………………………………………………179,30 дин/м3

Вода – привредни субјекти Добродол ……………………………………………..179,30 дин/м3

Вода – привредни субјекти Ривица …………………………………………………251,00 дин/м3

Вода – привредни субјекти Шатринци …………………………………………….179,30 дин/м3

Вода – привредни субјекти Нерадин ……………………………………………….179,30 дин/м3

 

КАНАЛИЗАЦИЈА – ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТИ

Канализација – привредни субјекти Ириг ……………………………………….105,98 дин/м3

Канализација – привредни субјекти Врдник ……………………………………105,98 дин/м3

Цене су дате без пореза на додатну вредност од 10%. Ценовник је у примени од 01.05.2023. године.

Прикључци – ценовник у примени од 10.04.2023

·               Израда прикључка фи ¾ ………………………………….50.625,00

·               Раздвајање прикључка фи ¾ ………………………….. 33.469,00

·               Израда прикључка фи 1 …………………………………. 66.207,00

·               Израда прикључка фи 5/4 ……………………………….. 74.813,00

·               Израда прикључка фи 6/4 ……………………………….. 100.688,50

·               Право прикључка на канализацију …………………….. 2.250,00

 

Замене водомера

·               Месечно одржавање водомера  ………………………… 119,00

·               Замена водомера фи ½ ………………………………… 7.144,00

·               Замена водомера фи 3/4 ………………………………. 7.144,00

·               Замена водомера фи 1 …………………………………. 7.386,00

·               Замена водомера фи 5/4 ………………………………. 8.640,00

·               Замена водомера фи 6/4 ……………………………… 13.368,00

·               Замена водомера фи 50 ………………………………. 34.347,00

·               Замена водомера фи 80 ………………………………. 44.370,00

·               Замена водомера фи 100 ……………………………… 48.542,00

·               Замена водомера фи 150 ……………………………… 60.372,00

·               Замена водомера фи 200 ……………………………… 72.198,00

·               Монтажа новог водомера фи 3/4 …………………… 12.938,00

Остале услуге

·               Рад специјалног возила Канал џет на одгушењу канал. мреже …..17.843,00 дин/час

·               Рад специјалног возила Вома на одгушењу канализационе мреже . 14.102,00 дин/час

·               Рад багера ХМК 102Б …………………………………… 7.701,00 дин/час

·               Рад багера ХМК 102Т …………………………………… 8.451,00 дин/час

·               Рад багера ЈСВ …………………………………………… 9.732,00 дин/час

·               Рад камиона кипера Фап ……………………………… 5.634,00 дин/час

·               Сечење бетона – асфалта дубине реза 100мм ……. 940,00 дин/час

·               Рад муљне пумпе ………………………………………… 2.817,00 дин/час

Цене су дате са обрачунатим ПДВ-ом. Ценовник се примењује од 10.04.2023. године.

Израда техничких услова прикључења на водоводну и канализациону мрежу

Пословање,  индустрија и колективно становање18.788,00
Локали у оквиру стамбених објеката6.582,00
Јавна предузећа25.341,00
Стамбени објекти6.582,00
Пословни објекти у зонама санитарне заштите изворишта водовода169.037,00
Потврда о постојећем потрошачу у сврху легализације стамбених објеката1.879,00
Трошкови поновног укључења на водоводну мрежу који су искључени у складу са Одлуком о водоводу – физичка лица4.697,00
Трошкови поновног укључења на водоводну мрежу који су искључени у складу са Одлуком о водоводу – правна лица9.394,00

 Цене су дате са обрачунатим ПДВ-ом. Ценовник се примењује од 10.04.2023. године.