Прописи и документа

-План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности

-Одлука о промени оснивачког акта Јавног предузећа „Водовод“ Рума

-Статут Јавног предузећа „Водовод“ Рума

– Информатор о раду (израђен 29.11.2022., ажуриран 03.02.2023.)

 

План јавних набавки

– План јавних набавки за 2024.

– План јавних набавки за 2023. верзија 2

– План јавних набавки за 2023. 

– План јавних набавки за 2022. 

– План јавних набавки за 2021. 

– План јавних набавки за 2020. 

План и програм пословања

-План и програм пословања за 2023. годину

-План и програм пословања за 2022. годину

-План и програм пословања за 2021. годину

-План и програм пословања за 2020. годину

-План и програм пословања за 2019. годину

-План и програм пословања за 2018. годину

-План и програм пословања за 2016. годину

-План и програм пословања за 2015. годину

-План и програм пословања за 2014. годину

-План и програм пословања за 2013. годину

Извештај о пословању

 -Извештај о пословању ј.п. за 2022. годину

 -Извештај о пословању ј.п. за 2021. годину

 -Извештај о пословању ј.п. за 2020. годину

-Извештај о пословању ј.п. за 2019. годину

-Извештај о пословању ј.п. за 2018. годину

-Извештај о пословању ј.п. за 2017. годину

-Извештај о пословању ј.п. за 2016. годину

-Извештај о пословању ј.п. за 2015. годину

-Извештај о пословању ј.п. за 2014. годину

-Извештај о пословању ј.п. за 2014. годину-1 kвартал
-Извештај о пословању ј.п. за 2013. годину
-Извештај о пословању ј.п. за 2012. годину
-Извештај независног ревизора за 2012.годину
-Извештај о пословању ј.п. за 2011. годину
-Извештај о пословању ј.п. за 2010. годину
-Извештај о пословању ј.п. за 2009. годину
-Извештај о пословању ј.п. за 2008. годину
-Извештај о пословању ј.п. за 2007. годину
-Извештај о пословању ј.п. за 2006. годину

Извештај независног ревизора

-Извештај независног ревизора за 2022.годину

-Извештај независног ревизора за 2020.годину

-Извештај независног ревизора за 2019.годину

-Извештај независног ревизора за 2018.годину 

-Извештај независног ревизора за 2015.годину 

-Извештај независног ревизора за 2014.годину

–    Извод из записника

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности

–       Тромесечни извештај о степену усклађености 1 квартал 2022.
–     Тромесечни извештај о степену усклађености 2 квартал 2022.
–     Тромесечни извештај о степену усклађености 3 квартал 2022.
–       Тромесечни извештај о степену усклађености 4 квартал 2022.

–       Тромесечни извештај о степену усклађености 1 квартал 2020.
–     Тромесечни извештај о степену усклађености 2 квартал 2020.
–     Тромесечни извештај о степену усклађености 3 квартал 2020.
–       Тромесечни извештај о степену усклађености 4 квартал 2020.

–       Тромесечни извештај о степену усклађености 1 квартал 2019.
–     Тромесечни извештај о степену усклађености 2 квартал 2019.
–       Тромесечни извештај о степену усклађености 3 квартал 2019.
–       Тромесечни извештај о степену усклађености 4 квартал 2019.

–       Тромесечни извештај о степену усклађености 1 квартал 2018.
–     Тромесечни извештај о степену усклађености 2 квартал 2018.
–     Тромесечни извештај о степену усклађености 3 квартал 2018.
–       Тромесечни извештај о степену усклађености 4 квартал 2018.

–       Тромесечни извештај о степену усклађености 1 квартал 2017.
–     Тромесечни извештај о степену усклађености 2 квартал 2017.
–     Тромесечни извештај о степену усклађености 3 квартал 2017.
–       Тромесечни извештај о степену усклађености 4 квартал 2017.

–       Тромесечни извештај о степену усклађености 1 квартал 2016.
–     Тромесечни извештај о степену усклађености 2 квартал 2016.
–     Тромесечни извештај о степену усклађености 3 квартал 2016.
–       Тромесечни извештај о степену усклађености 4 квартал 2016.

 Тромесечни извештаји

–       Тромесечни извештај 1 квартал 2022.
–     Тромесечни извештај 2 квартал 2022.
–     Тромесечни извештај 3 квартал 2022.
–       Тромесечни извештај 4 квартал 2022.

–       Тромесечни извештај 1 квартал 2021.

–       Тромесечни извештај 1 квартал 2020.
–     Тромесечни извештај 2 квартал 2020.
–     Тромесечни извештај 3 квартал 2020.
–       Тромесечни извештај 4 квартал 2020.

–       Тромесечни извештај 1 квартал 2019.
–     Тромесечни извештај 2 квартал 2019.
–     Тромесечни извештај 3 квартал 2019.
–       Тромесечни извештај 4 квартал 2019.

–       Тромесечни извештај 1 квартал 2018.
–     Тромесечни извештај 2 квартал 2018.
–     Тромесечни извештај 3 квартал 2018.
–       Тромесечни извештај 4 квартал 2018.

–       Тромесечни извештај 1 квартал 2017.
–     Тромесечни извештај 2 квартал 2017.
–     Тромесечни извештај 3 квартал 2017.
–       Тромесечни извештај 4 квартал 2017.

–       Тромесечни извештај 1 квартал 2016.
–     Тромесечни извештај 2 квартал 2016.
–     Тромесечни извештај 3 квартал 2016.
–       Тромесечни извештај 4 квартал 2016.

-Образац правилник 2013 – 1 квартал
-Образац правилник 2013 – 2 квартал

-Образац правилник 2013 – 3 квартал
-Образац правилник 2013 – 4 квартал