Контакт

Адреса

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ВОДОВОД“ РУМА
Орловићева бб
22400, Рума
Република Србија
Е пошта: office@vodovod-ruma.co.rs

Контакт телефони

Централа: 022 479 622 ; 022 479 218
Факс: 022 478 144
Техничка служба: 022 479 202
Фабрика воде: 022 470 110 ; 022 457 020
Рекламације корисника: 022 475 202
Служба наплате: 022 430 662
Пречистач отпадних вода: 022 478 683
Благајна (Главна 198): 022 430 862