Обавештење Врдник

Обавештење Врдник

Распоред искључења од 17. 07.2023.

до успостављања редовног водоснабдевања у трајању од 4 часа дневно без воде ће остати потрошачи у следећим улицама у насељу Врдник:

• Ул. Мирка Лаћарца

• део Ул.Радничка

• Ул.Брилова

• део Ул. Гробљанска

• део Ул. Раде Павловића

• део Ул.Железничка

• Ул. Саве Јовановића Ђеше

дана 17.07.2023. године у периоду од 11-15 часова,

дана 18.07.2023. године у периоду од 15-19 часова

дана 19.07.2023. године у периоду од 7-11 часова

надаље по истој шеми до нормализације водоснабдевања.