Обавештење (само за локацију „Румска петља“)

Обавештење (само за локацију „Румска петља“)

У суботу 03.06.2023. године у периоду од 10.00 до 15.00, у оквиру радова на изградњи аутопута Рума-Шабац планирано је измештање дела цевовода Ø150, који напаја радну зону „Румска петља“. У току извођења радова без водоснабдевања остаће само потрошачи у радној зони „Румска петља“.