Обавештење Путинци

Обавештење Путинци

25.12. У току су радови на санацији квара на водоводној мрежи Ø200 (вод за Путинце), за време трајања радова, биће смањен притисак у водоводној мрежи и отежано водоснабдевање потрошача на локацији „Источне радне зоне“ и насеља Мали Радинци, Жарковац и Путинци, са могућношћу потпуног прекида водоснабдевања. Нормализација водоснабдевања очекује се око 14 часова.