Обавештење Јазак

Обавештење Јазак

ЈП „Водовод“ Рума обавештава све потрошаче у Јаску који су прикључени на јавну водоводну мрежу да је Општина Ириг, предала на управљање и одржавање водоводну мрежу и објекте водоснабдевања предузећу од 01.06.2023.године.

ЈП „Водовод“ Рума обавештава потрошаче да је у току очитавање и пописивање утрошка воде на мерним инструментима – водомерима, због чега је неопходно да сви потрошачи омогуће радницима предузећа да изврше адекватно очитавање, које ће бити и почетно стање за наплату од 01.06.2023.године.

Потрошачи који нису код куће у моменту пописа, могу обавестити предузеће о стању на водомеру на тел 022/479 – 622 локал 114 или путем e-поште: office@vodovod-ruma.co.rs – потребно доставити име, презиме; адресу и стање на водомеру.