Обавештење

Обавештење

01.02. Ради санације квара на „Фабрици воде“ на локацији „Фишеров салаш“ у периоду од 20.00 – 24.00 часова, биће отежано водоснабдевање свих потрошача у систему водоснабдевања, у виду смањеног притисака, са могућношћу потпуног прекида водоснабдевања за време трајања радова.