Испирање водоводне мреже

Испирање водоводне мреже

Дана 04.07.2023. екипа водовода испира водоводну мрежу у Кленку. Испирање ће трајати од 08.30 – 14.00 часова.