Захтев за додатним информацијама

Захтев за додатним информацијама

Предузеће WILO Beograd doo, дана 24.12.2013. године, доставио је захтев за додатним информацијама или појашњењима консурсне документације а у вези са јавном набавком бр. 15/2013. Објављујемо текст примљеног захтева у целини.

Преузимање захтева у целини