Захтев за додатним информацијама

Захтев за додатним информацијама

Друштво за производњу, трговину и пружање услуга HIDRO – ELEKTRO, дана 08.01.2014. године, доставио је захтев за додатним информацијама или појашњењима консурсне документације а у вези са јавном набавком бр. 15/2013. Објављујемо текст примљеног захтева у целини.

Преузимање захтева у целини