Захтев за додатним информацијама

Захтев за додатним информацијама

Захтев за додатним информацијама или појашњењима консурсне документације а у вези са јавном набавком бр. 2/1/2014. Објављујемо текст примљеног захтева у целини.

Преузимање захтева у целини