Захтев за додатним информацијама

Захтев за додатним информацијама

Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације а у вези са јавном набавком број 21/2015 . Објављујемо текст примљеног захтева и одговора у целини.

– Преузимање захтева и одговора у целини