Захтев за додатним информацијама

Захтев за додатним информацијама

Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације а у вези са јавном набавком број 4/15 и 5/15. Објављујемо текст примљеног захтева у целини.

Преузимање захтева у целини