Захтев за додатним информацијама

Захтев за додатним информацијама

Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације а у вези са јавном набавком број 11/2015 . Објављујемо текст примљеног захтева и одговора у целини.

Преузимање захтева у целини

Преузимање одговора у целини