Захтев за додатним информацијама

Захтев за додатним информацијама

Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације а у вези са јавном набавком број 21/15 . Објављујемо текст примљеног захтева у целини.

Преузимање захтева у целини