Захтев за додатним информацијама

Захтев за додатним информацијама

Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације а у вези  са санацијом електроопреме на извориштима за потребе предузећа, редни број 7/2016Објављујемо текст примљеног захтева и одговора у целини.

– Преузимање захтева и одговора у целини