Захтев за додатним информацијама

Захтев за додатним информацијама

Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације а у вези  са канцеларијским материјалом, редни број 8/2016Објављујемо текст примљеног захтева и одговора у целини.

– Преузимање захтева и одговора у целини