Захтев за додатним информацијама

Захтев за додатним информацијама

Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације а у вези  са ЈН личних заштитних средстава и опреме, редни број 9/2016. Објављујемо текст примљеног захтева и одговора у целини.

– Преузимање захтева и одговора у целини