Захтев за додатним информацијама

Захтев за додатним информацијама

Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације а у вези  са израдом  истражно експлоатационог бунара ЕБЈ-11 на изворишту „Сава 1„ – Јарак -, редни број 15 /2016. Објављујемо текст примљеног захтева и одговора у целини.

– Преузимање захтева и одговора у целини