Захтев за додатним информацијама

Захтев за додатним информацијама

Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације  – НАБАВКА АУТОЦИСТЕРНЕ ЗА ПИТКУ ВОДУ ЗАПРЕМИНЕ V=8m³
ЈН бр. 6/2018

Појашњење конкурсне документације

Појашњење конкурсне документације