Захтев за додатним информацијама

Захтев за додатним информацијама

Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације а у вези са осигурањем имовине и лица – ЈН редни број 21/2016. Објављујемо текст примљеног захтева и одговора у целини.

– Преузимање захтева и одговора у целини