Захтев за додатним информацијама

Захтев за додатним информацијама

Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације а у вези  са ЈН  Услуге осигурања имовине и лица за потребе предузећа, редни број 21/2016. Објављујемо текст примљеног захтева и одговора у целини.

– Преузимање захтева и одговора у целини