Позив за подношење понуда

Позив за подношење понуда

На основу чл. 55 Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник РС 124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке, упућујемо Вам

ПOЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Врста поступка: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Позивамо Вас да поднесете ПОНУДУ за ЈНМВ по конкурсној документацији коју Вам достављамо у прилогу.

–  Набавка два  половна путничка возила бр. ЈН 23/2016

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација