Позив за подношење понуда

Позив за подношење понуда

На основу чл. 55 Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник РС 124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке, упућујемо Вам

ПOЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Врста поступка: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Позивамо Вас да поднесете ПОНУДУ за ЈНМВ по конкурсној документацији коју Вам достављамо у прилогу.

за јавну набавку мале вредности – Набавка  половног путничког  возила

ЈН бр. 10/2017

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација