Позив за подношење понуда

Позив за подношење понуда

На основу чл. 55 Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник РС 124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке, упућујемо Вам

 ПOЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Врста поступка: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 Позивамо Вас да поднесете ПОНУДУ за ЈНМВ по конкурсној документацији коју Вам достављамо у прилогу.

за јавну набавку мале вредности – Набавка путничког возила на лизинг  (лада нива или одговарајућe) ЈН бр. 27/2017

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација