Позив за подношење понуда

Позив за подношење понуда

На основу члана 55. Закона о јавним набавкама, ( Сл.гласник РС 124/12 ) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке, упућујемо Вам

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности

Позивамо Вас да поднесете понуду за јавну набавку мале вредности по конкурсној документацији коју Вам достављамо у прилогу.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација