ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

На основу чл. 55 Закона о јавним набавкама, ( Сл. гласник РС 124/12 и Одлуке о покретању поступка јавне набавке, објављујемо

ПОЗИВ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Врста поступка: ЈАВНА НАБАВКА – ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

Позивамо Вас да поднесете понуду за јавну набавку по конкурсној документацији коју објављујемо у прилогу.

– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација