Позив за подношење понуда

Позив за подношење понуда

На основу чл. 55 Закона о јавним набавкама, ( Сл. гласник РС 124/12 и Одлуке о покретању поступка јавне набавке, објављујемо

ПОЗИВ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Врста поступка: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – НАБАВКА РЕАГЕНАСА ЗА HANNA АПАРАТ ЗА ПОТРЕБЕ ЈП „ВОДОВОД“ РУМА

Позивамо Вас да поднесете понуду за јавну набавку  мале вредности по конкурсној документацији коју објављујемо у прилогу.

– Позив за подношење понуда

– Конкурсна документација