Позив за подношење понуда

Позив за подношење понуда

На основу чл. 55 Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник РС 124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке, упућујемо Вам

ПИВ

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Врста поступка: ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

Сервис и баждарење коришћених водомера 12/2015

Позивамо Вас да поднесете понуду за јавну набавку по конкурсној документацији коју објављујемо у прилогу.

– Позив за подношење понуда

– Конкурсна документација