Позив за подношење понуда

Позив за подношење понуда

На основу члана 39. став 2. Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник РС 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка набавке на коју се не примењују одредбе ЗЈН  од 03.06.2020.год. упућујемо Вам

П О З И В ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

У ПОСТУПКУ БЕЗ ПРИМЕНЕ ОДРЕДБИ ЗЈН

Позивамо Вас да поднесете ПОНУДУ за набавку без примене одредби ЗЈН по конкурсној документацији коју Вам достављамо у прилогу.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  ЗА НАБАВКУ БЕЗ ПРИМЕНЕ ОДРЕДБИ ЗЈН

КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

Позив за подношење понуда