Позив за подношење понуда

Позив за подношење понуда

На основу чл. 55 Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник РС 124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке, упућујемо Вам

ПИВ

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Врста поступка: ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈАВНА НАБАВКА бр.24/2015

УСЛУГА – GPS праћење возила и одржавање GPS уређаја

Позивамо Вас да поднесете ПОНУДУ у поступку јавне набавке мале вредности, по конкурсној документацијиобјављеној у складу са законом у прилогу.

– Позив за подношење понуда

– Конкурсна документација