Позив за подношење понуда

Позив за подношење понуда

На основу чл. 55 Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник РС 124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке, упућујемо Вам

 

ПИВ

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Врста поступка: ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

Јавна набавка 01/2016

Позивамо Вас да поднесете ПОНУДУ у отвореном поступку , по конкурсној документацији објављеној у складу са законом у прилогу.

Набавка електричне енергије према спецификацији дефинисаном конкурсном документацијом за потребе ЈП „Водовод“ Рума

– Позив за подношење понуда

– Конкурсна документација