Позив о покретању преговарачког поступка

Позив о покретању преговарачког поступка

            На основу чл. 55 Закона о јавним набавкама, (Сл. Гласник РС 124/12) и Одлуке о покретању поступка јабне набавке, упућујемо Вам

 ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

             Обавештавамо да је покренут преговарачки поступак јавне набавке без објављивања позива за подношење понуда, за јавну набавку услуга – Услуге одржавања рачунара и програма, редни број 11/2016.

– Позив за преговарачки поступак

– Конкурсна документација