Обавештење о продужењу рока

Обавештење о продужењу рока

У складу са чл. 63 ст. 5 закона о јавним набавкама, ЈП „Водовод“ Рума објављује дана 07.03.2016.године, следеће:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 Објављивањем измена и допуна конкурсне документације за ЈН санација електроопреме на извориштима за потребе предузећа, редни број 7/2016

– Санација електроопреме