Обавештење о продужењу рока

Обавештење о продужењу рока

У складу са чл. 63, чл. 150 и чл. 151  Закона о јавним набавкама, ЈП „Водовод“ Рума објављује дана 05.03.2014.године, следеће:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Врста поступка: ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК-НАБАВКА ГОРИВА – 10/2014

– Обавештење о продужењу рока