Обавештење о продужењу рока

Обавештење о продужењу рока

У складу са чл. 63 ст. 5 закона о јавним набавкама, ЈП „Водовод“ Рума објављује дана 20.02.2014.године, следеће:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Врста поступка: ЈАВНА НАБАВКА – ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

– Обавештење о продужењу рока