Обавештење о продужењу рока

Обавештење о продужењу рока

У складу са чл. 63 ст. 5 закона о јавним набавкама, ЈП „Водовод“ Рума објављује дана 12.02.2016.године, следеће:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 Објављивањем измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку бр. 3/2016 – Услуге мобилне телефоније

– Услуге мобилне телефоније