Обавештење о покретању преговарачког поступка

Обавештење о покретању преговарачког поступка

На основу чл. 55 Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник РС 124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке, упућујемо Вам

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Обавештавамо  да је покренут преговарачки поступак  јавне набавке без објављивања позива за подношење понуда , за јавну набавку услуга – Услуге одржавања рачунара и програма, редни број 07/2020

Обавештење о покретању преговарачког поступка

Конкурсна документација

Мишљење Управе за јавне набавке