Обавештење о измени конкурсне документације и продужетку рока за ЈН 01/2020