Извештај за набавке на које се Закон не примењује за 2021. годину