ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Измена конкурсне документације у отвореном поступку за јавну набавку – НАБАВКА АУТОЦИСТЕРНЕ ЗА ПИТКУ ВОДУ ЗАПРЕМИНЕ V=8m³

ЈН бр. 6/2018

Конкурсна документација