Измена конкурсне документације

Измена конкурсне документације

На основу чл. 55 Закона о јавним набавкама, ( Сл. гласник РС 124/12 и Одлуке о покретању поступка јавне набавке, објављујемо

Измену конкурсне документације услуге мобилне телефоније за потребе предузећа, редни бр. 3/2016

Позивамо Вас да поднесете понуду за јавну набавку по измењеној  конкурсној документацији коју објављујемо у прилогу.

– Конкурсна документација (измена)