Допуна конкурсне документације

Допуна конкурсне документације

На основу чл. 55 Закона о јавним набавкама, ( Сл. гласник РС 124/12 и Одлуке о покретању поступка јавне набавке, објављујемо

Допуна конкурсне документације
Врста поступка: ЈАВНА НАБАВКА – ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

Позивамо Вас да поднесете понуду за јавну набавку по измењеној  конкурсној документацији коју објављујемо у прилогу.

– Конкурсна документација ( допуна)