На основу чл. 55 Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник РС 124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке, упућујемо Вам ПOЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА Врста поступка:...

Прикључак за воду и канализацију