01.06. Због квара на напојном цевоводу Ø200 за насеље Ириг на локацији „старе циглане“ тренутно су без водоснабдевања потрошачи у Иригу и изнад Ирига у...

ЈП „Водовод“ Рума обавештава све потрошаче у Јаску који су прикључени на јавну водоводну мрежу да је Општина Ириг, предала на управљање и одржавање водоводну...

22.06 Због радова на електро дистрибутивној мрежи, на локацији црпне станице „Лола“, на уласку у насеље Врдник, доћи ће до нестанка струје, што има за...

Прикључак за воду и канализацију