• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • IMG_0051.JPG

Сертификат HACCP стандарда


Сертификат HACCP стандарда


 

Сертификат ISO 9001

План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности

- Одлука о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа "Водовод" Рума

- Статут Јавног предузећа "Водовод" Рума

- Одлукa о водоводу

- Одлукa о канализацији

- Информатор о раду (израђен 29.11.2022., ажуриран 03.02.2023.)

- Надзорни одбор


 

План јавних набавки

- План јавних набавки за 2023. верзија 2

- План јавних набавки за 2023. 

- План јавних набавки за 2022. 

- План јавних набавки за 2021. 

- План јавних набавки за 2020. 

 

План и програм пословања

-План и програм пословања за 2023. годину

-План и програм пословања за 2022. годину

-План и програм пословања за 2021. годину

-План и програм пословања за 2020. годину

-План и програм пословања за 2019. годину

-План и програм пословања за 2018. годину

-План и програм пословања за 2016. годину

-План и програм пословања за 2015. годину

-План и програм пословања за 2014. годину

-План и програм пословања за 2013. годину

 

Извештај о пословању

 -Извештај о пословању ј.п. за 2022. годину

 -Извештај о пословању ј.п. за 2021. годину

 -Извештај о пословању ј.п. за 2020. годину

-Извештај о пословању ј.п. за 2019. годину

-Извештај о пословању ј.п. за 2018. годину

-Извештај о пословању ј.п. за 2017. годину

-Извештај о пословању ј.п. за 2016. годину

-Извештај о пословању ј.п. за 2015. годину

-Извештај о пословању ј.п. за 2014. годину

-Извештај о пословању ј.п. за 2014. годину-1 kвартал
-Извештај о пословању ј.п. за 2013. годину
-Извештај о пословању ј.п. за 2012. годину
-Извештај независног ревизора за 2012.годину
-Извештај о пословању ј.п. за 2011. годину
-Извештај о пословању ј.п. за 2010. годину
-Извештај о пословању ј.п. за 2009. годину
-Извештај о пословању ј.п. за 2008. годину
-Извештај о пословању ј.п. за 2007. годину
-Извештај о пословању ј.п. за 2006. годину

 

Извештај независног ревизора

-Извештај независног ревизора за 2022.годину

-Извештај независног ревизора за 2020.годину

-Извештај независног ревизора за 2019.годину

-Извештај независног ревизора за 2018.годину 

-Извештај независног ревизора за 2015.годину 

-Извештај независног ревизора за 2014.годину

-    Извод из записника

 

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности

-       Тромесечни извештај о степену усклађености 1 квартал 2022.
-     Тромесечни извештај о степену усклађености 2 квартал 2022.
-     Тромесечни извештај о степену усклађености 3 квартал 2022.
-       Тромесечни извештај о степену усклађености 4 квартал 2022.

-       Тромесечни извештај о степену усклађености 1 квартал 2020.
-     Тромесечни извештај о степену усклађености 2 квартал 2020.
-     Тромесечни извештај о степену усклађености 3 квартал 2020.
-       Тромесечни извештај о степену усклађености 4 квартал 2020.

-       Тромесечни извештај о степену усклађености 1 квартал 2019.
-     Тромесечни извештај о степену усклађености 2 квартал 2019.
-       Тромесечни извештај о степену усклађености 3 квартал 2019.
-       Тромесечни извештај о степену усклађености 4 квартал 2019.

-       Тромесечни извештај о степену усклађености 1 квартал 2018.
-     Тромесечни извештај о степену усклађености 2 квартал 2018.
-     Тромесечни извештај о степену усклађености 3 квартал 2018.
-       Тромесечни извештај о степену усклађености 4 квартал 2018.

-       Тромесечни извештај о степену усклађености 1 квартал 2017.
-     Тромесечни извештај о степену усклађености 2 квартал 2017.
-     Тромесечни извештај о степену усклађености 3 квартал 2017.
-       Тромесечни извештај о степену усклађености 4 квартал 2017.

-       Тромесечни извештај о степену усклађености 1 квартал 2016.
-     Тромесечни извештај о степену усклађености 2 квартал 2016.
-     Тромесечни извештај о степену усклађености 3 квартал 2016.
-       Тромесечни извештај о степену усклађености 4 квартал 2016.

 

 Тромесечни извештаји

-       Тромесечни извештај 1 квартал 2022.
-     Тромесечни извештај 2 квартал 2022.
-     Тромесечни извештај 3 квартал 2022.
-       Тромесечни извештај 4 квартал 2022.

-       Тромесечни извештај 1 квартал 2021.

-       Тромесечни извештај 1 квартал 2020.
-     Тромесечни извештај 2 квартал 2020.
-     Тромесечни извештај 3 квартал 2020.
-       Тромесечни извештај 4 квартал 2020.

-       Тромесечни извештај 1 квартал 2019.
-     Тромесечни извештај 2 квартал 2019.
-     Тромесечни извештај 3 квартал 2019.
-       Тромесечни извештај 4 квартал 2019.

-       Тромесечни извештај 1 квартал 2018.
-     Тромесечни извештај 2 квартал 2018.
-     Тромесечни извештај 3 квартал 2018.
-       Тромесечни извештај 4 квартал 2018.

-       Тромесечни извештај 1 квартал 2017.
-     Тромесечни извештај 2 квартал 2017.
-     Тромесечни извештај 3 квартал 2017.
-       Тромесечни извештај 4 квартал 2017.

-       Тромесечни извештај 1 квартал 2016.
-     Тромесечни извештај 2 квартал 2016.
-     Тромесечни извештај 3 квартал 2016.
-       Тромесечни извештај 4 квартал 2016.

-Образац правилник 2013 - 1 квартал
-Образац правилник 2013 - 2 квартал

-Образац правилник 2013 - 3 квартал
-Образац правилник 2013 - 4 квартал

 

Anketa

Да ли сте задовољни квалитетом воде за пиће у Руми?